Company Logo
Skakforeningen Odysseus ligger i Søborg og har omkring 50 medlemmer. I løbet af sæsonen er der klubturnering, hurtigskak grand prix, foredrag, nytårslyn og meget andet. Vi mødes hver torsdag aften klokken 19 og holder til på adressen Frødings Alle 8A. Derudover er der ungdomsskak hver torsdag. Alle er velkomne. Og kaffen er gratis!

 

 

 

 Jubilæums-middag

Af Jens Hornsgaard

Så er invitationen til jubilæums-middagen klar. Se i menuen til venstre. Tidspunktet for jubilæet er torsdag den 15. september kl. 18 på Frødings Allé. Det er jo ikke hver dag, at skakklubben bliver 40 år, så bestyrelsen håber på godt fremmøde, så det bliver en festlig aften.

Nuværende og tidligere medlemmer er velkomne. Så hvis du har kontakt til nogle tidligere medlemmer, så gør os den tjeneste at invitere dem.

Der har været lidt forvirring om prisen, men vi er endt på en deltagerpris på 100 kr. Dette dækker en god middag fra Madhus 24 og vin til maden. Øl og vand kan købes. Klubben yder et tilskud på et tilsvarende beløb.

Efter middagen er der lyn-turnering i klubben. 

Tilmelding til Thorlejf eller Jens eller gennem linket

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23743

Vi ses!

Indkaldelse til generalforsamling

Af Thorlejf Meyer

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling torsdag den 8. september 2016 kl. 19.00 i foreningens lokaler på Frødings Alle 8 A.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg

7. Eventuelt

Ad pkt. 4

Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 25/8 2016.08.18.

Ad pkt. 5

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad pkt. 6

Bestyrelse samt revisor genopstiller.

Indkaldelsen er udsendt til alle medlemmer pr. mail torsdag den 19. august.

Fra bestyrelsesmødet

Af Jens Hornsgaard

Med vanlig forsinkelse ligger referatet fra bestyrelsesmødet den 31. maj nu tilgængelig på hjemmesiden. ("Om klubben" -> "Bestyrelsesmøder").

Af vigtige nyheder kan nævnes:

  • Generalforsamlingen er torsdag den 8. september. Bestyrelsen genopstiller.
  • Vi holder en 40-års-jubilæums-middag torsdag den 15. september. Mere information følger.
  • Vinterturneringen bliver igen med 1 parti pr. aften og 4 timers spilletid.
  • Vi vil forsøge os med en hurtigskak-grandprix afviklet henover året.
  • Odysseus vil være til stede på Gladsaxe-dagen lørdag den 27. august.
  • Juniorskak-klubben går godt med nu 9 medlemmer.
Fortsat god sommer.

Kalender

Lør Aug 27 @10:00 -
Gladsaxe-dagen
Tor Sep 01 @19:00 -
Hurtigskak-Grand Prix 1/5
Tor Sep 08 @19:00 -
Generalforsamling
Tor Sep 15 @19:00 -
40-års-jubilæums-middag
Tor Sep 22 @19:00 -
Vinterturnering 1. runde
Tor Sep 29 @19:00 -
Vinterturnering 2. runde

 

Tandlæge Rex Thomsen

Søborg Hovedgade 86

Tlf. 39560307
Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting cheap dedicated servers videos Valid XHTML and CSS.