Referat generalforsamling 8. september 2016

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Torsdag, 2. februar 2017 Skrevet af Super User

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus torsdag den 8. september 2016.

Til stede: Thorlejf, Jan B., Morten N., Klaus P., Jens H. (bestyrelsen), Søren K., Bent F., Stanislaw, Jesper B., Ole, Claus O., Jerry.

 1. Valg af dirigent: Jerry. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

 2. Beretning:

 • Beretning er offentliggjort på hjemmesiden og i mail. Derudover kan nævnes:

 • Jan Løfberg holdt et kanon foredrag i klubben om Bent Larsen.

 • Jan Løfberg vil fremover skrive mere om Odysseus i Gladsaxe-bladet.

 • Godkendt uden kommentarer.

2. Regnskab:

 • Juniortilskud er 2x3000 kr fra Unionen på en konto i Dansk Skaksalg.
 • Holdskak-tilskud på 500 kr pr. år pr. hold blev ikke brugt.
 • Aktiviteter: 2000 kr til Carsten Høi og 1000 kr til Gladsaxe-mesterskabet.
 • Juniorerne er også medlem af Dansk Skoleskak (800 kr / år for et skoleskak-hold).
 • Indskud for KSU-hold er afskaffet for flere år siden.
 • Kantinen løber rundt og indgår ikke i det officielle regnskab pga. den beskedne omsætning.
 • Regnskabet blev taget til efterretning.

3. Forslag:

 • Ingen indkomne forslag

4. Budget:

 • Jubilæums-arrangementet er budgetteret til 2000 kr. Måske bliver det mere.
 • Der er kun 100 kr til klubben, når kontigentet til DSU og KSU er betalt. Så vi lever lidt af juniorarbejdet.
 • Jesper B. pointerede, at tilskud til materialer til Dansk Skaksalg bør vel bruges til materialer. Klaus P. pointerede, at klubbens materiale-situation er ret god.
 • Klaus P. huskede på, at vi skal spille udekamp imod Bornholm.
 • Søren K. kunne godt tænke mig Informator til klubben.
 • Bent F. synes godt at vi kunne købe gode materialer til lynskak. Vi kunne også overveje at give skakbøger til Jacob S.
 • Thorlejf synes vi har mange gode bræt / brikker. Det gælder om at tage dem frem – også til lynskak.
 • Klaus P. ønskede Chessbase til klubben. Kræver så også en computer.
 • Jesper B. foreslog skakbøger som præmier i stedet for rødvin.
 • Morten N. sagde, at bestyrelsen havde diskuteret en kontingent-stigning måske næste år, således at juniorarbejdet ikke bærer økonomien.

Budgettet blev godkendt – herunder uændret kontingent.

5. Bestyrelsen og revisorer blev alle genvalgt.

6. Eventuelt:

 • Claus Olsen gjorde opmærksom på, at 1. holdet har hjemmekamp i 3. runde, hvor vi ikke har lokalerne. Foreslår at spille en frivillig udekamp imod Ballerup. Bestyrelsen tænker over problemet.
 • Ole efterlyste en bedre annoncering af Hurtigskak-Grand Prix. Jens sagde, at det faktisk stod på hjemmesiden nogle dage i forvejen.
 • Angående Gladsaxe-mesterskabet så vil vi starte lidt senere end ugen efter påske og afsætte plads til udsatte kampe Bededags-torsdag og Kristi Himmelfarts Torsdag.
 • Jesper B. og Thorlejf støttede op om muligheden for at spille udsatte kampe.
 • Morten og Ole syntes at vi ikke skal gå i panik over manglende deltagere et enkelt år.
 • Morten tror ikke, at præmietilskuddet gør en særlig forskel.

Thorlejf takkede Jerry for god møde-ledelse.

Til sidst uddelte Thorlejf præmier i klubturneringen. Og til Stanislaw som 50-kamps-jubilar.