Referat generalforsamling 5. september 2013

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Torsdag, 19. september 2013 Skrevet af Super User Udskriv Email

Af Steen G. Nielsen

Tidspunkt: Torsdag den 5. september 2013, kl. 19.30.

Til stede: Carina Jørgensen, Jerry Møller Jensen, Jan Langkilde, Henrik Ørnebjerg, Jens Hornsgaard, Torben Rønsted, Morten Nielsen, Bent Fischer, Stanislav, Jesper A. Nielsen, Søren Klausen, Michael Marshall, Steen G. Nielsen, Klaus Poulsen, Claus Olsen, Jan Brønnum.

Referent: Steen G. Nielsen.

1. Valg af dirigent: Jesper A. Nielsen.

2. Formandens beretning: Formanden havde nogle ekstra kommentar til den i forvejen udsendte beretning:

 • Carina Jørgensen har meldt ind i klubben og stiller op som ny Juniorleder.
 • Vores hjemmeside forsøgt hacket, men uden konsekvenser for os.
 • Program for 1.holdet er udsendt.
 • Mulighed for at holdene kan sættes efter DSU’s oktober styrkeliste.
 • Jens vandt klubmester simultan med 7-3.
 • Ingen formandskandidat.
 • Claus nævnte som mulighed at lukke klubben på nogle af torsdagene pga. for få fremmødte, men generel modstand mod dette.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab: Regnskab blev enstemmigt godkendt.

4. Indkommne forslag: Lidt debat om hvorvidt, at klubmesteren havde krav på at spille på 1.holdet. Torben Rønsted havde indsendt en tilføjelse, der gik ud på, klubmesterskabet skulle havde haft deltagelse af 2 stk. 1.holds spillere for, at klubmesteren havde ret til 1.holdsdeltagelse. Forslaget, om at klubmesteren er sikret en plads på 1.holdet den følgende sæson uanset antal af deltagende 1.holds spillere i klubturneringen, enstemmigt vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent: Jan Brønnum forelagde Budgettet for næste år. Claus Olsen mente, at Junior tilskuddet blev 1000 kr mindre end budgetteret, men omvendt vil der nok være færre omkostninger relateret til juniorerne. Budgettet godkendt Der blev vedtaget uændret kontingent.

6. Valg: Formanden Claus Olsen genopstillede ikke og ingen kandidater havde meldt sig, men Henrik Ørnebjerg havde en fuldmagt med fra Thorleif Meyer, der gav Henrik fuldmagt til at opstille Thorleif. Ny formand med alle stemmer for: Thorleif Meyer. Claus Olsen vil lave en ”to do Liste” til at hjælpe Thorleif på vej. Den afgående formand Claus Olsen blev takket og hyldet for sin store indsat som formand for klubben.

Kasserer Jan Brønnum genopstillede og blev valgt enstemmig. Klaus Poulsen og Steen G. Nielsen genopstillede som bestyrelsesmedlemmer og blev begge enstemmigt valgt.

Michael Marshall genopstillede ikke som junior leder og blev takket og hyldet for sin store indsats. Ny juniorleder Carina Jørgensen blev enstemmigt valgt. Morten Nielsen enstemmigt valgt som nyt bestyrelses medlem.

Den fortsættende del af bestyrelsen byder Carina Jørgensen, Thorleif Meyer samt Morten Nielsen velkommen.

Revisor Henrik Ørnebjerg enstemmigt genvalgt. Revisor suppleant Steffen Petersen enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt: Præmieuddeling for klubmesterskaberne og holdtopscorerne uddelt til stor jubel.

Klubmester blev Jens Hornsgaard med Søren Klausen på 2. pladsen.

Topscorer på 1., 2. og 3. holdet blev henholdsvis: Claus Olsen 6,5 Point, Claus Jespersen 5 Point samt Simon Reusch med 3,5 point, Altså alle holdlederne.

Ingen holdjubilarer i år.

Jens Hornsgaard spurgte, om der var opbakning til reklamer på vores hjemmeside, såfremt medlemmer eller andre kunne skaffe dette. Det var der opbakning til, såfremt reklamerne var af lødig karakter.

Jens nævnte også, om ikke det kunne være en god ide at skrive indlæg i Gladsaxe bladet, igen syntes de fremmødte, at det var en god ide, men tvivl om Gladsaxe bladet ville kræve, at vi annoncerer i bladet.

Bestyrelsen tager det med i deres fremtidige overvejelser.

Flere fremførte at der skal gøres noget for at få fremmødet til klubaftenerne og der blev nævnt flere muligheder:

 • Flere tiltag til at tilgodese klubbens nederste 2/3 del rent styrkemæssigt.
 • Mere hurtig skak (f.eks 10-20 Min) i stedet for lynskak.
 • Lynskak med handicap.
 • Mere træning, der også kunne være med til at gøre overgangen til ”voksen skak” lettere for juniorerne.
 • 4 intro aftener om året, hvor de ”stærke” spiller hjælper de andre, de mere øvede juniorer kunne evt. også deltage.
 • Konsultationspartiaftener.
 • Juniorer på holdene.
 • Holdkamp mod juniorerne med nedsat tid til seniorerne.
 • VM aften når matchen mellem Magnus og Anand starter.

Bestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at hjælpe til.

Generel stemning for en mentor ordning.

Bestyrelsen vil gå videre med forslagene.

Claus Olsen blev endnu engang takket for sit store arbejde og for at efterlade klubben i god stand.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Visninger: 3651