Company Logo
Skakforeningen Odysseus ligger i Søborg og har omkring 50 medlemmer. I løbet af sæsonen er der klubturnering, hurtigskak grand prix, foredrag, nytårslyn og meget andet. Vi mødes hver torsdag aften klokken 19 og holder til på adressen Frødings Alle 8A. Derudover er der ungdomsskak hver torsdag. Alle er velkomne. Og kaffen er gratis!

 

 

Søborg Hovedegade 24

2870 DyssegårdReferat generalforsamling 11. september 2014

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus d.11 september 2014

Ad 1) Valg af dirigent

Jens Hornsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent og efter at have takket for valget konstaterede han, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Formandens beretning

Thorlejf gav et resumé af den rundsendte beretning. Der var klapsalve til Claus O. for udnævnelse til æresmedlem i Skakforeningen Odysseus. Claus O. takkede og sagde et par ord i denne forbindelse.

Der var opfordringer til synliggørelse af juniorafdelingen i lokalområdet, samt en generel diskussion om juniorafdelingen og skak for børn.

Der blev også diskuteret åbent hus arrangement og tilgang af nye medlemmer.

Ad 3) Regnskab

Jan B. fremlagde regnskabet. Der blev kommenteret på den forgange sæsons store udgiftspost for juniorafdelingen og det blev konstateret at en gennemgang af materialeindkøb til juniorafdelingen skal ske, efterfulgt af hjemkaldelse af materialer fra tidligere instruktør.

Underskuddet i regnskabet skyldes faldende medlemstal, samt ovennævnte udgiftspost.

I forbindelse med klubbens økonomi blev der talt om sponsorater og kreativ udnyttelse/udvidelse af mulighederne. F.eks. mulig afvikling af hurtigturnering.

Ad 4) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 5) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

Budgettet blev fremlagt og forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.

Ad 6) Valg af bestyrelse og revisor

Resultatet blev følgende:

Formand: Thorlejf Meyer

Kasserer Jan Brønnum

Næstformand: Klaus Poulsen

Turneringsleder: Steffen Petersen

Webredaktør og bestyrelsesmedlem: Jens Hornsgaard

Juniorleder: Morten Nielsen

Revisor: Henrik Ørnebjerg

Revisorsuppleant: Steffen Petersen

Ad 7) Eventuelt

Torben Rønsted har foreslået bestyrelsen, at der til Gladsaxemesterskabet bl.a. indføres en vandrepokal. Dette afstedkom en generel diskussion omkring skalering og logistik i fb.m. GM. Bestyrelsen vil overveje forslaget.

Listen over medlemmernes score i holdturneringen vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

Der blev uddelt præmier jfr. formandens beretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Kalender

Tor Aug 29 @19:00 -
Åbent hus og (evt.) klubmester-simultan
Ons Sep 04 @19:00 -
Gladsaxemesterskabet, 1. runde
Tor Sep 05 @19:00 -
General-forsamling
Tor Sep 12 @19:00 -
Gladsaxemesterskabet, 2. runde
Ons Sep 18 @19:00 -
Gladsaxemesterskabet, 3. runde
Tor Sep 19 @19:00 -
Klubaften TBA

 

Tandlæge Rex Thomsen

Søborg Hovedgade 86

Tlf. 39560307
Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting cheap dedicated servers videos Valid XHTML and CSS.