Company Logo
Skakforeningen Odysseus ligger i Søborg og har omkring 50 medlemmer. I løbet af sæsonen er der klubturnering, hurtigskak grand prix, foredrag, nytårslyn og meget andet. Vi mødes hver torsdag aften klokken 19 og holder til på adressen Frødings Alle 8A. Derudover er der ungdomsskak hver torsdag. Alle er velkomne. Og kaffen er gratis!Referat generalforsamling 6. september 2018

Referat generalforsamling i Odysseus

Tid. Torsdag den 6. september 2018 kl. 19

Til stede: Henrik Ø, Klaus P., Jan B. Morten N., Thorlejf, Jens (bestyrelsen), Steffen, Bent, Ole, Jesper H., Stanislaw, Jerry, Bo., Jesper B. og Claus O.

1. Valg af dirigent: Jerry valgt ved applaus. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Beretning: Beretningen er udsendt pr. mail og kan ses på hjemmesiden. Der kan tilføjes:

Samarbejdet med Caissa om holdskak og Gladsaxe-mesterskab er for at styrke begge klubber og udbrede kendskabet til skak i Gladsaxe.

Vi har brug for nye medlemmer for at få nye impulser. Vi skal gøre os synlige gennem presse og internet og være gode til at modtage nye medlemmer (også en opfordring fra Bent).

Juniorskak kan give nye medlemmer og Morten gør en flot indsats hver torsdag eftermiddag. I marts gennemføres Junior Grand Prix.

Særlig tak fra Henrik Ø. til den øvrige bestyrelse, Claus O, og Stanislaw.

Beretningen blev enstemmig vedtaget.

3. Regnskab: Sund økonomi og et pænt drifts-overskud på 7577 kr. Der er en regnefejl i det udleverede regnskab, som kassereren vil udbedre.

Generalforsamlingen tager regnskabet til efterretning og beder bestyrelsen godkende regnskabet endeligt på næste bestyrelsesmøde.

4. Forslag: Ingen forslag

5. Budget / kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Hvad skal vi bruge penge på? Stormestre-foredrag? Turneringer? Ost og rødvin (hørt, Jesper H.)? Wifi-adgang? Elektroniske brætter?

Opbakning fra Henrik Ø. og Bent F. til god økonomisk støtte til junior-afdelingen.

Jesper H. synes godt om programmet trods billig drift.

Budget enstemmigt vedtaget.

6. Valg: Bestyrelsen blev enstemmigt valgt. Steffen P. og Michael S. (suppleant) blev også enstemmigt valgt.

7. Eventuelt: Jesper H. opfordrer til at bevare 3. holdet – også selvom flere spillere skal spille på 2 hold.

Henrik delte præmier ud til årets vindere af Vinterturnering. Bo P. fik fidus-bamsen. Jens H og Morten nåede over 50 holdkampe.

Kalender

Ingen begivenheder

 

 

Tandlæge Steffen Lauritzen

Søborg Hovedgade 86

Tlf. 39560307
Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting cheap dedicated servers videos Valid XHTML and CSS.