Company Logo
Skakforeningen Odysseus ligger i Søborg og har omkring 50 medlemmer. I løbet af sæsonen er der klubturnering, hurtigskak grand prix, foredrag, nytårslyn og meget andet. Vi mødes hver torsdag aften klokken 19 og holder til på adressen Frødings Alle 8A. Derudover er der ungdomsskak hver torsdag. Alle er velkomne. Og kaffen er gratis!Referat generalforsamling 7. september 2017

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus torsdag den 7. september 2017

Til stede: Thorlejf, Klaus P., Morten N, Jan B., Jens (bestyrelsen), Bent F., Stanislav, Claus O., Henrik Ø, Jerry, Ole, Bo, Michael S.

1. Valg af dirigent: Jerry, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning: Der henvises til den udsendte beretning, som kan læses på hjemmesiden. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab: Underskud på 4739 kr. Kontingent-indtægterne er cirka 6000 kr lavere end forventet. Desuden en del udgifter på jubilæums-festen og Bornholmer-turen for 1. holdet. Egenkapital på cirka 24000 kr.

Klaus P. nævnte, at kantinen kører med overskud og samtidig afholder visse udgifter – eksempelvis i forbindelse med sommer-afslutningen og indkøb af kaffe. Der laves ikke regnskab for kantinen, da det vil være for omstændigt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag: Steffen foreslår, at Vinterturneringen skal være åben og ratet og at afbud ikke giver ½ point.

Bent F. og Jens foreslog en form for slutspil med en lille alle-imod-alle-turnering til sidst.

Stanislav foreslog at benytte onsdagen til udsatte kampe. Klaus kommenterede, at der kan være problemer med oplåsning af lokaler. Foretrækker udsatte kampe på en ”afslappet” klub-aften.

Thorlejf var åben overfor ratede kampe, men Bent var nervøs for at man skal være ekstra frisk for at spille ratet kampe. Claus O. vil som turneringsleder ikke deltage i et ratet klubmesterskab.

Ratet vinterturnering blev ikke vedtaget (6 - 2)

Afbud skal ikke give ½ point (8 – 2)

5. Budget: Bestyrelsen foreslår et hævet kontingent. 800 → 900 kr. Pensionister 675 → 800 kr. B-medlemmer 180 → 230 kr. Juniorer uændret. Enstemmigt vedtaget bortset fra Claus O., som undlod at stemme. Budgettet blev også enstemmigt vedtaget.

6. Valg

Valg til formand: Henrik Ø.

Valg til kasserer: Jan B.

Valg til bestyrelsen: Klaus P., Morten, Jens og Thorlejf

Valg til revisor: Steffen P.

Valg til revisor-suppleant: Michael S.

Alle blev valgt ved applaus.

7. Eventuelt: Jan B. foreslog 7 runders Vinterturnering efterfulgt af 3 runders slutspil (alle-mod-alle i 4-mands-grupper). Morten foreslog at fortsætte med en 9 runders turnering.

Bent foreslog at ny-tilkomne medlemmer i løbet af sæsonen kan indplaceres med point-tal efter rating tal.

Jerry foreslog en knock-out-turnering, hvor taberne går over i en hoved-gruppe.

Bent foreslår sociale aktiviteter. Eksempelvis mødes torsdag kl. 18 eller en lørdag til pizza inden skak-aftenen starter. God støtte.

Bent forslog også at følge med i live-dækning. Jens foreslog at følges ad til turneringer eller se en skak-film (eller YouTube).

Ole foreslog at tilpasse programmet, så det er nemmere for nye medlemmer at komme ind.

Claus O. foreslog at annoncere mere bredt med Åbent Hus – eksempelvis i avisen.

Holdskak: Skal 3. holdet have 8 mand (med manglende brættet af og til) eller 4 mand.

Jerry synes ikke 4-mands-hold er særlig interessant.

Morten siger, at der er mindst 1 reserve fra Juniorskak-klubben.

Til sidst præmie-overraskelse for Vinterturneringen.

Til aller-sidst takkede Henrik Ø. For valget til formand og for en god generalforsamling.

Kalender

Ingen begivenheder

 

 

Tandlæge Steffen Lauritzen

Søborg Hovedgade 86

Tlf. 39560307
Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting cheap dedicated servers videos Valid XHTML and CSS.