Formandens beretning for Odysseus 2019-20

Kategori: Formandens beretning Publiceret: Tirsdag, 29. oktober 2019 Skrevet af Henrik Ørnebjerg Udskriv Email

Formandens beretning for Skakforeningen Odysseus 2019-20

Anderledes skaksæson: 

Første holdet klarer sig fint i 1. div, - vi får flere medlemmer, især i juniorafdelingen, og vi er godt besat på klubaften – økonomien er fortsat helt OK – men fra 11. marts gik det jo i stå – skakdanmark gik i stå eller overgik til e-skak – og store dele af resten af Danmark droslede ned. Forståeligt, da covid19-virussen er smitsom – og endnu relativt uudforsket 

Holdskak: Som sædvanlig stiller vi med 3 hold i holdturneringen.

1.holdet klarede sig fint i 1. div med 4 sejre og tre tab, og opnår med 261⁄2 point en 5. plads.

2. holdet ligger nr 5 med 221⁄2 point inden 7. runde, hvor modstanderen er Øbro 3, der er rækkens nr 2

3. holdet ligger inden sidste runde nr 7 og skal i sidste runde møde rækkens nr 4, Øbro 5. Inden sæsonstart havde vi nok troet, at såvel 2. som 3. holdet var blevet forstærket, men begge hold har i de første 6 kampe opnået 1 sejr og 2 remis !

I den kommende sæson stiller vi også med 3 hold 

Gladsaxemesterskabet: Gladsaxemesterskabet blev igen i denne sæson arrangeret i samarbejde med Caissa/GSF som en koordineret turnering over 7 runder. Med 8 deltagere i 3 klasser startede vi ud med 24 spillere. Hver 2. runde blev spillet i GSK og hver 2. hos os.

Mestergruppen blev igen i år vundet af Tommy Schmidt, Caissa – dog havde Thomas Struch flest point. Thomas startede som Herlev-spiller men sluttede af som Caissa/GSF spiller. Men for at blive Gladsaxemester skal man altså starte turneringen som ’Gladsaxespiller’.

Gruppe 2 blev vundet af Per Sørensen, Allerød – og gruppe 3 blev vundet af vor egen Konrad, dog på pointlighed med Caissa/GSF’ Poul Erik Harders 

Desværre gentages turneringen ikke i denne sæson, da det er umuligt at finde tid hertil. Dog får vi i løbet af sæsonen en form for ’Gladsaxemesterskab’ i holdskak, da vort 1. hold i 1. division skal møde Caissa/GSF, der nu er rykket op til i 1. division 

Vinterturneringen: Vinterturneringen blev startet med 18 deltagere – igen i år kørte vi med 7 runder’s kvalifikation og en finale over 3 runder. 

Konceptet virker godt og vil blive brugt igen i den kommende sæson. Disciplinen er god med at få afviklet udsatte partier. Resultatet fremgår af web-siden –

Finalerunderne kunne desværre ikke spilles i foråret, så de må spilles her i september. Selvfølgelig ikke en optimal turneringsafvikling, men resultatet af en force-majeure situation. Klubmesteren skal 1. oktober spille simultan her i klubben. 

Forårsturnering med hurtigskak: Vi havde planlagt en forårsturnering med hurtigskak. Den måtte sløjfes pga coronaplagen og lukkede lokaler 

Lynskakmesterskabet: Første torsdag i det nye år er rammen om klubmesterskabet i lynskak. 14 mødte frem torsdag d. 2. januar. Her trak Jakob Sylvan det længste strå og blev klubmester i lynskak 2020 med det knusende 13 point i 13 runder 

Juniorskakken: Juniorskakken har haft fin tilgang og flot fremmøde – hver torsdag kl 17 – 18.30 tager Morten og Claus mod 10-15 unge skak- interesserede. Allerede nu kan 3 af juniorspillerne forstærke vort 3. hold. Der blev holdt undervisning online fra 2. april og frem til genåbning af klubben. Fint "fremmøde" (ca. halvdelen). Juniorgrandprix i marts måtte aflyses af de kendte grunde 

Sociale arrangementer Juleafslutning og sommerafslutning er faste elementer i vort klubliv – i denne sæson ville vi have fulgt op med yderligere arrangementer, men igen gjorde corona en ende på det. Jacob Sylvan stillede op i et special-arrangement, hvor han causerede over Nordkalottens 40 års jubilæums turnering, der havde endog meget fin deltagelse. Jacob spillede med - og viste os partier af egen hånd men også fra turneringens koryfæer! 

Organisation 

Klubben har knap 45 medlemmer, heraf 14 juniorer. Det vil sige en lille tilgang. Der er dog fortsat behov for fokus på tilgang – dvs øget synlighed i lokalområdet, sikre fortsat interessante klubaftener, målrettet anvendelse af presse, evt facebook og web-siden – og aktiviteter som Gladsaxedagen (som i år blev aflyst!) og tilsvarende muligheder for at promovere skakken og klubben. Det kan heller ikke skjules, at gennemsnitsalderen for medlemskredsen er stigende, også derfor har vi brug for tilgang. 

Økonomi og kontingentforhold Vi har i bund og grund en god økonomi – og vi budgetterer forsigtigt. Men flere medlemmer vil give os flere muligheder. I den nye sæson skal 1. holdet fortsat spille i 1. division, hvor der er hold fra Jylland og Fyn. Det giver udgifter til transport, når der spilles på udebane. Men bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser 

Investering i materiel, elektronik mv Skal vi investere i ny elektronik, har været drøftet tidligere. Vi har forespurgt i kommunen, om man vil etablere et smart-board så vi kan vise partier elektronisk. Et smart-board kan jo også bruges af husets øvrige brugere. Endnu er der ikke svar herpå. 

Bestyrelsen Bestyrelsen på de 6 medlemmer fungerer godt sammen, støtter og supplerer hinanden – og er derfor indstillet på et genvalg 

Bestyrelsen, august 2020 Henrik Ørnebjerg

Bestyrelsen
Bestyrelsen på de 6 medlemmer fungerer godt sammen, støtter og supplerer hinanden – og er derfor indstillet på et genvalg

Visninger: 1043