Formandens beretning for Odysseus 2011-12

Kategori: Formandens beretning Publiceret: Tirsdag, 14. august 2012 Skrevet af Super User Udskriv Email

Af Claus Olsen

Klubmesterskabet blev denne gang afviklet som 5 runders efterårs- og forårsturneringer med udsatte partier.

Det sidste gik ikke så dårligt, som jeg havde frygtet, selv om det i efterårsturneringen var umuligt at få afviklet alle udsatte partier inden sidste runde.

Et to-delt klubmesterskab havde vi også i 1980erne, og det er vist en ganske god ide, selv om der er åbenlys risiko for, at deltagerantallet bliver væsentlig lavere, når forårssolen titter frem end om efteråret. Det så vi i denne sæson, hvor der var 19 tilmeldte til efterårsturneringen, men kun 12 om foråret. Da jeg ikke mener, at vi skal skifte turneringsform hele tiden, fortsætter klubmesterskabet på samme måde i hvert fald i sæsonen 2012-13.

Resultaterne blev:

Efterårsturnering:

1. Klaus Gadegaard 4½p

2. Jesper A. Nielsen 4p.

Præmiegruppe 2:

1. Michael Marshall 3½p.

Præmiegruppe 3:

1. Steen G. Nielsen 3p.

Forårsturnering:

1. Claus Olsen 4p (korr. 10½/13½)

2.Jan Brønnum 4p (korr. 10½/13)

Præmiegruppe 2: Michael Marshall 3p (korr. 9½) på bedre korrektion end Jesper Bruun 3p (korr.9).

Præmiegruppe 3: Peter Randrup 2p

Samlet klubmester 11-12 blev Klaus Gadegaard med en førsteplads og en tredjeplads foran Claus Olsen med det samme i omvendt rækkefølge. Men Klaus scorede 8p tilsammen i de to turneringer mod kun 7½p til Claus. Til lykke til Klaus, der dermed blev klubmester for 9.gang!

Holdturneringen: 1.holdet havde en pæn sæson i 2. division, gr.1. Efter at have tabt i 1.runde til de senere oprykkere fra Frederiksberg spillede holdet sig op på 1.pladsen, men kollapsede i sidste runde og blev nr.3. Topscorere: Uffe Rasmussen og Claus Olsen med 4½p.

Efter flere år i bunden af Mesterrækken lykkedes det ikke 2.holdet at undgå nedrykning. Holdet gjorde det ikke så dårligt, men havde svage resultater i 2.-4.runde og det uheld at i sidste runde mødte Herlev – som vi skulle foran for at redde os – et hold, som kun stillede med 5 spillere, så Herlev straks var foran 3-0. Claus Jespersen påtog sig det vanskelige hverv at være holdleder. Topscorer: Jesper Holm med 4p/6.

3. holdet synes at have stabiliseret sig i 1. række. Holdet har også styrke til det. Der var lidt tvivl efter at holdet i 6.runde tabte 0-8 til det nye professionelle hold fra Philidor, som mødte frem i vore beskedne lokaler med 4 stormestre og 1 IM på topbrætterne – en af de mindeværdige aftener i klubbens historie. Men en 5½-2½ sejr over Amager 1 i sidste runde sikrede en 5.plads. Topscorer blev den pligtopfyldende, mangeårige holdleder Simon Reusch med 4p.

Juniorgruppen er fra i år helt lavet om, så der spilles 9 runder over 3 dage i week-ender. Vi stillede i år med to 4-mandshold. Odysseus 4 blev nr.5 af 12 og 5.holdet nr.9 (men kunne ikke stille hold en af dagene, så det spillede kun 6 runder). Topscorer: Simon Andreasen med 6p/9.

Af vore medlemmer passerede Bent Fischer og Steen G. Nielsen i denne sæson 50 holdkampe, Carsten Straarup kom over 100 og Jan Brønnum ikke mindre end 200. De vil få en vingave på generalforsamlingen som tak for deres ihærdighed (dog med risiko for at den bliver drukket af andre, hvis de ikke dukker op. Så kom endelig!).

Juniorafdelingen: Spillede på tredje år om tirsdagen under ledelse af Michael Marshall og Carina Jørgensen. Et stort vedholdende arbejde, som blev belønnet ved at KSU i år indstillede Odysseus til DSUs initiativpræmie. Til lykke til Michael og Carina!

Også til lykke til Linnea Borregaard, der for andet år i træk sikrede at klubben fik en danmarksmester ved Ungdoms-DM. Det blev atter afholdt af Allerød Skakklub og lige som Charlotte Neerdal i 2011 vandt Linnea i P12.

Juniorerne har deltaget i forskellige turneringer, bl.a. KSUs Junior Grand Prix, hvor vi selv afholdt den sidste turnering 1. april – et velbesøgt arrangement med 28 deltagere + forældre. Blandt de samlede præmietagere var fra klubben Katinka Borregaard (gr.C), Linnea Borregaard (gr.D) og Simon Andreasen (gr.E) Efter nogle udmeldelser sidst på sæsonen er der nu 9 deltagere.

Andre arrangementer

25. august: Klubmestersimultan ved Claus Olsen, der vandt 5-3.

20. oktober: Foredrag ved Klaus Poulsen om kritiske åbningsvarianter. 7-8 tilhørere.

1. december: Foredrag ved Michael Marshall om internetskak. 4 tilhørere.

15. december: Juleafslutning med 13 deltagere. Tipskupon ved Thorlejf Meyer, som Søren Klausen vandt med 9 rigtige efter omkamp med Michael Marshall og Bent Fischer. Lynturnering vundet af Klaus Poulsen og Claus Olsen med 9p/11.

5. januar: Nytårslynturnering: Klaus Poulsen vandt med 9½p/11. Jan Langkilde vandt præmiegruppe 2 med 6p

Jan.-febr.: Hurtig Grand Prix over 3 torsdage med 10-12 deltagere. Samlet vinder Søren Klausen.

19.april: Åbent hus arrangement efter opfordring fra kommunen. 3 gæster kiggede inden for, hvoraf en har indmeldt sig. Også til juniorskakken var der en gæst, som indmeldte sig (Velkommen til Torben Rønsted og Valdemar Damgaard Baagøe!).

26.april: Junior-senior match på 8 brætter med 2 partier. Med tidshandicap til seniorerne (10 min. mod 20 min.). Seniorerne vandt 7-1 og 7½-1½.

24.maj: Klubmesterskab i lynskak med 10 deltagere. Søren Klausen mester med 7p/9. Bent Fischer vandt gr.2 med 6p.

31.maj: Sæsonafslutning med 14 deltagere. Lettere bespisning. Claus Olsen fortalte om Nimzowitsch. Klaus Poulsen vandt lynturnering.

Andet:

Medlemstallet er stabilt: 46 A-medlemmer pr. 1.juli.

Hjemmesiden fungerer godt med Jens Hornsgaard som redaktør. Der er lavet nyt lay-out.

Stanislav Kostic har oprettet hjemmeside om skakken på og omkring Frødings Alle. Link til den fra klubbens hjemmeside.

På sidste generalforsamling var der stemning for at begynde klubaftenerne kl.19.00 i stedet for som hidtil kl.19.30. Det skete og har efter min mening virket godt. Jeg har ikke hørt beklagelser, mens et par stykker har udtalt tilfredshed.

Jesper A.Nielsen har på vegne af Arbejdernes Landsbank udlånt (doneret?) en projektor til os, så vi slap for at bruge penge på at købe. Tak for det!

Visninger: 3100