Referat generalforsamling 5. september 2019

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Tirsdag, 19. september 2017 Skrevet af Super User Udskriv Email

Referat generalforsamling i Skakforeningen Odysseus

Tid: Torsdag den 5. september 2019

Til stede: Bestyrelsen, Jerry, Stanislaw, Jan S., Zakarias’ far, Morten F., Ole, Claus O., Konrad.

1. Valg af dirigent: Henrik Ørnebjerg bød velkommen og Jerry blev valgt som dirigent, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning: God sæson. Godt fremmøde og fine resultater. Gladsaxe-mesterskabet er startet med 24 deltagere (maximalt antal).

Stolte af juniorarbejdet ved Morten N. og nu også Claus O. 10-15 børn hver gang. Junior Grand Prix i marts med 43 deltagere.

Vinterturnering med 7 runder +3 finalerunder. Konceptet virker godt.

Forårsturnering i hurtigskak med fleksibel fremmøde. 18 deltagere hvilket er fint.

Jan B. vandt både vinterturnering og hurtigskak.

Lynmesterskabet blev vundet af Søren Berg.

1. holdet rykkede op i 1. division. 2. holdet mandede sig op til sidst og forblev i Mesterrækken. På 3. holdet deltog flere junior-spillere og rykkede op med en 2. plads.

Vi skal i næste sæson stille med skak-dommer i divisionen og Henrik Ørnebjerg er i gang med uddannelsen.

Special-arrangementer med jule- og sommerafslutning og også en whisky-smagning. Skal der være egen-betaling?

Fulgte VM-skak og Norway Chess med live-kommentarer ved Jacob Sylvan og Morten A.

50 medlemmer. Stigning især blandt juniorer.

Promoverer os gennem Gladsaxe-bladet / Jan Løfberg og gennem Gladsaxe-dagen. Og desuden gennem hjemmesiden og Facebook.

Samarbejder med Caissa om Gladsaxe-mesterskabet og klubmatch.

God økonomi. Udgifter næste år til transport af 1. holdet til flere udekampe i 1. division.

Skal vi overveje at indkøbe live-brætter? Hvad med ekstra-træning? Overveje at søge tilskud hos kommunen.

Bestyrelsen genopstiller og fungerer generelt godt sammen.

Tak til medlemmer, der dukker op til klubaftener. Tak til Stanislav for at dokumentere vores partier. Tak til Claus for at stille op som dommer. Derudover tak til bestyrelsen.

Herefter debat:

Thorlejf synes det er i orden med klub-tilskud til sociale arrangementer. Kontingentet er i forvejen lavt.

Jan B. synes tilskud er fint, så længe at økonomien er god.

Jan S. synes vi kunne overveje sponsorat af transporten til udekampe.

Thorlejf har før fået penge-tilskud fra kommunen.

Ole vil gerne have bedre elektronik. Dog synes Claus, at det ikke helt er nødvendigt med ekstra elektronik. Vi kunne overveje en ældre fladskærm i stedet for en projektor.

Morten værdsatte at Claus O. vil hjælpe med juniorer, da der er en del børn med stort spænd i alder og spillestyrke. Jan B. foreslog ekstra tutor-træning til de bedste juniorer.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab: Overskud på cirka 5000 kr. Egenkapital på cirka 42000 kr.

Jens H. opfordrede til at deltage i DSU’s delegeretmøde. Og Claus O. opfordrede også til at bakke op om KSU.

Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

5. Budget og kontingent: Junior-kontingent på 650 kr om året (ikke 600 kr som angivet andet steds). Claus O. stillede spørgsmål om aldersgrænser. Bestyrelsen vedtager retnings-linjer.

Budgettet har ikke taget højde for udekampe langt væk. Overvej at søge tilskud. Claus O. mener, at det er muligt ved kampe vest for Storebælt. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for kørselstilskud.

Budget og kontingent vedtaget.

6. Valg: Formand, kasserer og øvrige af bestyrelses-medlemmer blev genvalgt.

Steffen genopstiller ikke som revisor. Jan Sander blev valgt som revisor. Michael Sommer spørges om genvalg som revisor-suppleant.

7. Eventuelt: Henrik Ø delte vin-præmier ud. Imponerende, at Claus O. har rundet 300 holdkampe.

Morten N. var tilfreds med 20 deltagere i Vinterturneringen. Jan B. kunne lide turnerings-formen, hvor man også kan sluse nye medlemmer ind.

Jens takkede Henrik for hans virke som formand og gæstfrihed ved alle bestyrelsesmøde.

Claus O. opfordrede til udfasning af plastic-krus og at benytte kopper. Kræver dog en lille opvask. Morten (og andre) bakkede op.

Jerry takkede herefter for god ro og orden.

Visninger: 1415