Referat generalforsamling 7. september 2017

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Søndag, 17. september 2017 Skrevet af Super User Udskriv Email

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus torsdag den 7. september 2017

Til stede: Thorlejf, Klaus P., Morten N, Jan B., Jens (bestyrelsen), Bent F., Stanislav, Claus O., Henrik Ø, Jerry, Ole, Bo, Michael S.

1. Valg af dirigent: Jerry, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning: Der henvises til den udsendte beretning, som kan læses på hjemmesiden. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab: Underskud på 4739 kr. Kontingent-indtægterne er cirka 6000 kr lavere end forventet. Desuden en del udgifter på jubilæums-festen og Bornholmer-turen for 1. holdet. Egenkapital på cirka 24000 kr.

Klaus P. nævnte, at kantinen kører med overskud og samtidig afholder visse udgifter – eksempelvis i forbindelse med sommer-afslutningen og indkøb af kaffe. Der laves ikke regnskab for kantinen, da det vil være for omstændigt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag: Steffen foreslår, at Vinterturneringen skal være åben og ratet og at afbud ikke giver ½ point.

Bent F. og Jens foreslog en form for slutspil med en lille alle-imod-alle-turnering til sidst.

Stanislav foreslog at benytte onsdagen til udsatte kampe. Klaus kommenterede, at der kan være problemer med oplåsning af lokaler. Foretrækker udsatte kampe på en ”afslappet” klub-aften.

Thorlejf var åben overfor ratede kampe, men Bent var nervøs for at man skal være ekstra frisk for at spille ratet kampe. Claus O. vil som turneringsleder ikke deltage i et ratet klubmesterskab.

Ratet vinterturnering blev ikke vedtaget (6 - 2)

Afbud skal ikke give ½ point (8 – 2)

5. Budget: Bestyrelsen foreslår et hævet kontingent. 800 → 900 kr. Pensionister 675 → 800 kr. B-medlemmer 180 → 230 kr. Juniorer uændret. Enstemmigt vedtaget bortset fra Claus O., som undlod at stemme. Budgettet blev også enstemmigt vedtaget.

6. Valg

Valg til formand: Henrik Ø.

Valg til kasserer: Jan B.

Valg til bestyrelsen: Klaus P., Morten, Jens og Thorlejf

Valg til revisor: Steffen P.

Valg til revisor-suppleant: Michael S.

Alle blev valgt ved applaus.

7. Eventuelt: Jan B. foreslog 7 runders Vinterturnering efterfulgt af 3 runders slutspil (alle-mod-alle i 4-mands-grupper). Morten foreslog at fortsætte med en 9 runders turnering.

Bent foreslog at ny-tilkomne medlemmer i løbet af sæsonen kan indplaceres med point-tal efter rating tal.

Jerry foreslog en knock-out-turnering, hvor taberne går over i en hoved-gruppe.

Bent foreslår sociale aktiviteter. Eksempelvis mødes torsdag kl. 18 eller en lørdag til pizza inden skak-aftenen starter. God støtte.

Bent forslog også at følge med i live-dækning. Jens foreslog at følges ad til turneringer eller se en skak-film (eller YouTube).

Ole foreslog at tilpasse programmet, så det er nemmere for nye medlemmer at komme ind.

Claus O. foreslog at annoncere mere bredt med Åbent Hus – eksempelvis i avisen.

Holdskak: Skal 3. holdet have 8 mand (med manglende brættet af og til) eller 4 mand.

Jerry synes ikke 4-mands-hold er særlig interessant.

Morten siger, at der er mindst 1 reserve fra Juniorskak-klubben.

Til sidst præmie-overraskelse for Vinterturneringen.

Til aller-sidst takkede Henrik Ø. For valget til formand og for en god generalforsamling.

Visninger: 1960