Referat generalforsamling 10. september 2015

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Lørdag, 10. oktober 2015 Skrevet af Super User Udskriv Email

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus torsdag den 10. september 2015.

Til stede: Thorlejf, Jan B., Morten, Jens, Klaus P. (bestyrelsen), Claus O, Ole, Torben R. Henrik Ø, Jerry, Steffen, Bo og Klaus Bjerre.

 1. Valg af dirigent: Torben R. blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 2. Beretning:

 • Beretning er offentliggjort på hjemmesiden og i mail. Derudover kan nævnes:

 • Vinder af gruppe 2 i Vinterturneringen er Steffen Petersen på korrektion.

 • Torben R. vandt julequizzen.

 • Nu 4 medlemmer i juniorskakklubben.

 • Opfordring til at gøre reklame for klubben med sedler til ophængning (både voksen og Junior-skak).

 • Godkendt uden kommentarer.

2. Regnskab:

 • Klubben har p.t. 41 medlemmer.

 • Vi har ikke brugt kommunens materiale-tilskud fuldt ud.

 • Regnskabet blev taget til efterretning.

 3, Forslag:

 • Thorlejf foreslog at flytte generalforsamling til maj/juni. Begrundelsen var et sparsomt fremmøde i 2014.

 • Klaus P. mener, at tidspunktet skulle fastholdes i september. Så går der ikke så lang tid til bestyrelsen mødes igen og gennemfører gode forslag fra generalforsamlingen.

 • Bekymring for at en afgående bestyrelse slipper grebet i september. Kan argumentere for en flytning.

 • Jan B. synes at regnskabs-året i tilfælde af en flytning skulle følge kalenderåret.

 • Henrik Ø. Kritiserede bestyrelsen for ikke at være indbyrdes enige.

 • Klaus P. mener godt at bestyrelsen kan være uenige og lægge forslag ud til generalforsamlingen.

 • Forslaget faldt, da ingen endte med at bakke op.

 

 • Steffen stillede forslag om dobbeltrunder i Vinterturneringen: Det 2. parti kan starte cirka 5 min efter det 1. parti.

 • Vi skal dermed spille om 18 point over 9 spilleaftener.

 • Steffen ændrede sit oprindelige forslag til et forsøg, således at Vinterturneringen vender tilbage til et enkelt parti om aftenen i næste sæson, medmindre Generalforsamlingen vedtager andet næste år.

 • Steffen ændrede også sit oprindelige forslag til 2 timers spilletid pr. parti.

 • Forslaget plus ændringer blev vedtaget med 6-4.

 • Betænkningstiden blev vedtaget til 1 time uden tillægstid med stemmerne 8-2. Alternativet var 50 minutter + 10 sek/træk.

 

 • Thorlejf orienterede om, at Stanislav forinden Generalforsamlingen havde trukket et forslag om at flytte linket til SPOOFA fra link-samlingen til forsiden af hjemmesiden.

 

5. Kontingent:

 • Bestyrelsen forslog uændret kontingent (vedtaget).

 • Klaus P. opfordrer til debat om klubbens økonomiske forbrug.

 • Torben opfordrede til at bruge ekstra penge på stormester i 2600+-størrelsen. Også gerne en udenlandsk stormester.

 • Morten vil gerne forære "Åbningsspillet i Skak" til juniorspillerne. Steffen mente, at juniorerne skal betale et symbolsk beløb for bogen.

 • Torben foreslog at bruge de gode bræt og brikker til almindelige klubaftener også selvom der er et større slid.

 • Jens H. foreslog også at klubben kunne bevillige eksempelvis 1000 kr til en eventuelt kommende hurtigskak-turnering.

 • Torben R. foreslog oprykning fra klasserne til Gladsaxemesterskabet.

6. Bestyrelsen og revisorer blev alle genvalgt.

7. Eventuelt:

 • Claus O. syntes at Jacob Sylvan også skulle have en flaske vin for sit foredrag. Og i øvrigt også Jens H for sin klubmestersimultan.

Visninger: 2250