Formandens beretning for Odysseus 2018-19

Kategori: Formandens beretning Publiceret: Mandag, 29. oktober 2018 Skrevet af Henrik Ørnebjerg Udskriv Email

Formandens beretning for Skakforeningen Odysseus 2018-19

Sæsonen 2018-19 er en god skaksæson for Odysseus 

Første holdet vinder 2. div øst og rykker op i 1. div, - vi får flere medlemmer, ikke mindst i juniorafdelingen og vi er fint besat på klubaften – økonomien er så fin, at klubben er vært med pizza i enkelte tilfælde, og vi fik afprøvet et ’voksen’-arrangement med foredrag om whisky. 

Hold skak Som sædvanlig stiller vi med 3 hold i holdturneringen. 1.holdet rykker op i 1. div efter en fin sæson med 5 sejre, en uafgjort og kun et tab, vinder med 35 point og dermed rækken. 2. holdet bliver nr 5 med 26 point efter 3 sejre, mens 3. holdet bliver nr 2 i rækken med 30 point efter 3 sejre og 1 uafgjort. 3. holdet rykker en række op I den kommende sæson stiller vi også med 3 hold. 

Gladsaxemesterskabet: Gladsaxemesterskabet blev arrangeret i samarbejde med GSK/Caissa som en koordineret turnering over 7 runder. Med 8 deltagere i mesterklassen og 14 i basisklassen blev det en succes. Hver 2. runde blev spillet i GSK og hver 2. hos os. Mestergruppen blev vundet af Tommy Schmidt, Caissa og basisgruppen blev vundet Thorlejf Meyer. Turneringen gentages i år med start d. 4. september og sidste runde d. 23. oktober. Her ser det fint ud med 24 deltagere 

Vinterturneringen Vinterturneringen blev afviklet med hele 20 deltagere – igen i år kørte vi med 7 runder’s kvalifikation og en finale over 3 runder. Konceptet virker godt og vil blive brugt igen i den kommende sæson. Disciplinen er god med at få afviklet udsatte partier. Resultatet fremgår af web-siden – klubmester blev Jan Brønnum foran Morten Nielsen 

Forårsturnering med hurtigskak Dette forår afprøvede vi en 4 runders turnering i hurtigskak med 2 partier pr aften. Det var muligt at deltage kun enkelte dage. Deltagelsen var 18 medlemmer, så det koncept fortsætter vi også med. Jan Brønnum var ubeskeden nok til også vinde her.  

Lynskakmesterskabet Første torsdag i det nye år er rammen om klubmesterskabet i lynskak. 12 mødte frem torsdag d. 3. januar. Her trak Søren Berg det længste strå og blev klubmester i lynskak 2019 

Juniorskakken Juniorskakken har haft fin tilgang – hver torsdag kl 17 – 18.30 tager Morten mod 10-15 unge skakinteresserede. Det er faktisk mange. Heldigvis får Morten hjælp af Claus Olsen i den kommende sæson. Flere af juniorspillerne kan forstærke vort 3. hold. Juniorgrandprix i marts havde 43 deltagere og blev igen en succes 

Stormesterturneringer: Interessen for stormesterskak er selvfølgelig høj. Derfor er der stor deltagelse, når vi følger en stor turnering ’live’ – vi startede med kampen om VM, hvor Magnus Carlsen duellerede med Fabiano Caruana. Selvom de 12 mesterskabspartier alle endte remis, var det lærerigt at følge partierne live, hvor primært Jacob Sylvan men også andre medlemmer kommenterede partiforløb og mulighederne i partierne.

Ved grand prix turneringen i Norge, Norway Chess, i juni fulgte vi ligeledes to runder, hvor først Jacob og dernæst Morten Andersen kommenterede flere af dagens partier. Disse ’live-skak’ aftener ledsages af fællesspisning af pizza og snak omkring bordet – og lidt lynskak 

Sociale arrangementer: Juleafslutning og sommerafslutning er faste elementer i vort klubliv – i denne sæson udvidede vi med et specialarrangement med whisky- foredrag og smagning. Klaus Poulsen causerede over historien bag den skotske whiskey – og der blev budt på smagsprøver på flere forskellige typer 

Organisation 

Klubben har 50 medlemmer, heraf 12 juniorer. Det vil sige en lille tilgang. Der er dog fortsat behov for fokus på tilgang – dvs øget synlighed i lokalområdet, sikre fortsat interessante klubaftener, målrettet anvendelse af presse, evt facebook og web-siden – og aktiviteter som Gladsaxedagen og tilsvarende muligheder for at promovere skakken og klubben 

En klubmatch mod GSF/Caissa kunne ikke gennemføres i denne sæson. Vi arbejder på at gennemføre en sådan i den kommende sæson. 

Økonomi og kontingentforhold Vi har i bund og grund en god økonomi – og vi budgetterer forsigtigt. Men flere medlemmer vil give os flere muligheder. I den nye sæson skal 1. holdet spille i 1. division, hvor der er hold fra Jylland og Fyn. Det giver udgifter til transport, når der spilles på udebane. Men bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser 

Investering i materiel, elektronik mv Skal vi investere i ny elektronik, så 1. holdets partier på hjemmebanen kan bringes live via internet, når vi nu spiller i 1. division ? Skal vi satse på øget computerbaseret træning ? – et par åbne spørgsmål 

Bestyrelsen Bestyrelsen på de 6 medlemmer fungerer godt sammen, støtter og supplerer hinanden – og er derfor indstillet på et genvalg.

Bestyrelsen, juli 2019 Henrik Ørnebjerg 

 

Visninger: 1052