Formandens beretning for Odysseus 2012-13

Kategori: Formandens beretning Publiceret: Onsdag, 7. august 2013 Skrevet af Super User Udskriv Email

Af Claus Olsen

Klubmesterskabet var for andet år i træk opdelt i en efterårs- og forårsturnering. Det synes at være en ret god ide, men for at være sikker på et retfærdigt resultat, tror jeg det vil være bedst at udvide begge fra 5 til 6 runder. Ligeledes har det i disse to sæsoner været muligt at sende afbud, og det er gået bedre end jeg frygtede.

Efterårsturnering 2012 (18 delt.)

1. Søren Klausen 4½p.

Præmiegruppe 2: Brian Nielsen 3p og bedst korr.

Pr.gr.3: Michael Marshall 2p og bedst korr.

Forårsturnering 2013 (14 delt.):

1. Jens Hornsgaard 4p,

Pr.gr.2: Michael Marshall 3p og bedst korr.

 Pr.gr.3: Bo Porsdal 2p og bedst korr.

Samlet klubmester 12-13 blev derefter Jens Hornsgaard med en 2. og.1.plads foran Søren Klausen med en 1.og 3.plads. Til lykke til Jens, der således blev en kneben, men fortjent mester i sin 3.sæson i klubben. I øvrigt den tredje klub Jens bliver mester i.

Andre interne arrangementer: KM i hurtigskak over 3 aftner i jan.-febr. Mester Claus Olsen med to 1. pladser og bedre korrektion end Jesper Bruun. Deltagertallet dalende med hhv. 7, 10 og 8. Måske er tidspunktet forkert, for flere har ytret ønske om en (åben) hurtigturnering sidst på sæsonen.

Derfor prøvede vi med en sådan over 2 torsdage i maj-juni.

Vinder Klaus Poulsen 5p.

Pr.gr.2: Steffen Petersen 4p.

Efter deltagertallet på 9 at dømme er det hverken bedre eller dårligere end jan.-febr. Som noget nyt var der indskud og små pengepræmier og måske giver det mere spænding. I hvert fald synes der ikke at være megen interesse for de vinpræmier, vi normalt benytter. Som ses af, at når de uddeles på generalforsamlingerne, dukker halvdelen af modtagerne ikke op.

KM i lyn blev forsøgsvis afviklet over 5 turneringer, men dette blev en fiasko med kun 5-8 deltagere i hver. Vi kan roligt vende tilbage til at afvikle over en enkelt aften. Det har tidligere givet 12-14 spillere. Brian Nielsen blev en meget sikker mester med tre 1.pladser.

Klubmestersimultan ved åbning efter sommerferien. Klaus Gadegaard vandt flot 7½-2½! Så stor en sejr er vist aldrig set. Ofte har mesteren tabt til de stærke modstandere.

GM Jonny Hector holdt foredrag og spillede ursimultan (75 min. til ham mod 90 min.). 20 tilhørere. Hector vandt 11½-4½, men tabte dog 2-3 til den frygtede Nielsen-klan. Gevinster til Jesper A. Nielsen, Jerry Møller Jensen , Morten Nielsen. og Brian Nielsen, remis til Torben Rønsted.

Juleafslutning 20.dec. med 20 fremmødte. Søren K. lavede den traditionelle tipskupon, som Jens vandt.

Torben R./Michael M. vandt turnering for 2 mandshold.

Sæson afslutning med grill-mad ved Klaus P. og foredrag ved Torben R. 15 deltagere.

Mindre velbesøgte arrangementer med under 10 deltagere har været kombinationsøvelser ved Klaus P, tematurnering om Budapester-gambit efter indledende foredrag af Claus O, foredrag om tårnslutspil ved Torben R og konsultationsparti.

Holdturneringen: Her overraskede 1.holdet ved efter 6 år med jævnt gode resultater i 2.div., gr.1 pludselig at vinde suverænt med 7½p ned til nr.2. Claus O blev topscorer med 6½p. Oprykningen blev fejret ved et arrangement, hvor 4 spillere viste partier og Claus O fortalte om 1.holdets historie. Der kom 2 sider om holdet og klubben i Skakbladet.

2.holdet var nedrykker fra Mesterrækken, men efter forstærkning ratingfavorit til at vinde sin gruppe i 1.rk. Efter en stærk start gik det ned og endte på en 3.plads. Holdleder Claus Jespersen havde mange afbud at kæmpe med, men viste selv et godt eksempel ved at blive topscorer med 5p. Holdet tabte 170 ratingpoints.

3.holdet spillede også i 1.række. Det har tidligere været et elevatorhold, men havde holdt sig 3 år i 1.rk. Nu gik elevatoren atter nedad efter en 8.plads. Ligesom 2.holdet underpræsterede det og tabte 171 ratingpoints. Holdleder Simon Reusch viste også her et godt eksempel ved at blive topscorer. 3½p var nok.

4.holdet spillede med i den 9 runders juniorholdturnering over 3 spilledage for 4-mandshold. Det blev flot nr.3 af 14 hold og vandt 171 ratingpoints. Topscorer: Linnea Borregaard med 6p/9. Der er ingen 50-, 100- eller 200 holdkampsjubilarer i år.

Juniorerne er atter i år blevet undervist af Michael Marshall og Carina Jørgensen med hjælp fra Steen G. Nielsen. Udover holdturneringen har juniorerne deltaget i flere af de sædvanlige turneringer under DSU og Dansk Skoleskak.

Især bemærkes at Valdemar Damgaard Baagøe vandt sin begyndergruppe i København Open med 7p/7. Og at 3 juniorer deltog i Taastrup Quick Weekend, hvor Katinka Borregaard blev nr.1 i sin gruppe og Simon Andreasen i sin første koordinerede turnering blev nr.2 i samme gruppe.

Juniorerne spillede i februar atter en match mod klubbens voksne. Dobbeltrunde på 4 brætter (2-6).

D.14.april afholdt vi den sidste turnering i KSUs Junior Grand Prix ved Michael M. og Claus O. To arrangører var nok i 2011, hvor der kun var 13 deltagere. Det gik også i 2012 med 28. Men i år blev der 39 spillere foruden forældre. KSUs engagerede og flittige formand Sigfred Haubro kom ikke blot  med de samlede præmier, men var også medhjælper hele dagen, og det var godt for ellers var tidsplanen skredet. Næste år må der være mindst 3 fra klubben, der melder sig som medhjælpere. Lige som vi af pladshensyn må have nabohuset.

Efter nogle udmeldelser er der 9 juniorer.

Oven på 4 års imponerende arbejde trækker Michael sig som juniorleder. Tak til Michael for hans engagerede indsats. Carina, der har været medlærer lige så længe, har tilbudt at overtage juniorlederposten. Formentlig uden for bestyrelsen, da hun er unionsmedlem i Taastrup.

Andet: Kommunen vil muligvis ombygge vort toilet til et handicaptoilet.

Økonomien er ifølge vor nye kasserer Jan Brønnum i orden. Regnskabet for 12-13 balancerer næsten.

Medlemstallet er stabilt på ca. 50 og vi har det sidste års tid fået flere nye medlemmer, som bidrager positivt til klubben. F.eks. har Morten Andersen været et solidt og godt scorende 2.bræt på 1.holdet og haft sin store andel i oprykningen, Torben R har holdt flere foredrag for både for de voksne og juniorerne, Morten N er en af de flittigste til at komme på klubaftnerne og den flittigste til at spille koordineret, Steffen M. Kristensen har tilbudt sig som kampleder for holdene, etc.  Så selv om det er åbenlyst at skakklubber og klubaftner ikke har en større fremtid i Danmark, går det endnu rimeligt godt for Odysseus.

Et problem er dog at det langtfra altid lykkes at samle de mindst 8 medlemmer på torsdage, som jeg mener er minimum for at klubaftnerne ikke skal blive for sløve. Der er ca. 40 af disse på en sæson og efter min mening er det for mange. Ca.30 ville være mere passende. Bestyrelsen har svært ved at finde på noget til de sidste ca. 10 og kan da slet ikke finde på noget, der frister et tocifret antal medlemmer til at komme.

Et andet muligt problem er, at jeg finder det for anstrengende at være formand og træder tilbage på generalforsamlingen. Så der skal findes en ny formand.

 

Visninger: 2834