Company Logo
Skakforeningen Odysseus ligger i Søborg og har omkring 50 medlemmer. I løbet af sæsonen er der klubturnering, hurtigskak grand prix, foredrag, nytårslyn og meget andet. Vi mødes hver torsdag aften klokken 19 og holder til på adressen Frødings Alle 8A. Derudover er der ungdomsskak hver torsdag. Alle er velkomne. Og kaffen er gratis!Referat generalforsamling 10. september 2015

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus torsdag den 10. september 2015.

Til stede: Thorlejf, Jan B., Morten, Jens, Klaus P. (bestyrelsen), Claus O, Ole, Torben R. Henrik Ø, Jerry, Steffen, Bo og Klaus Bjerre.

 1. Valg af dirigent: Torben R. blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 2. Beretning:

 • Beretning er offentliggjort på hjemmesiden og i mail. Derudover kan nævnes:

 • Vinder af gruppe 2 i Vinterturneringen er Steffen Petersen på korrektion.

 • Torben R. vandt julequizzen.

 • Nu 4 medlemmer i juniorskakklubben.

 • Opfordring til at gøre reklame for klubben med sedler til ophængning (både voksen og Junior-skak).

 • Godkendt uden kommentarer.

2. Regnskab:

 • Klubben har p.t. 41 medlemmer.

 • Vi har ikke brugt kommunens materiale-tilskud fuldt ud.

 • Regnskabet blev taget til efterretning.

 3, Forslag:

 • Thorlejf foreslog at flytte generalforsamling til maj/juni. Begrundelsen var et sparsomt fremmøde i 2014.

 • Klaus P. mener, at tidspunktet skulle fastholdes i september. Så går der ikke så lang tid til bestyrelsen mødes igen og gennemfører gode forslag fra generalforsamlingen.

 • Bekymring for at en afgående bestyrelse slipper grebet i september. Kan argumentere for en flytning.

 • Jan B. synes at regnskabs-året i tilfælde af en flytning skulle følge kalenderåret.

 • Henrik Ø. Kritiserede bestyrelsen for ikke at være indbyrdes enige.

 • Klaus P. mener godt at bestyrelsen kan være uenige og lægge forslag ud til generalforsamlingen.

 • Forslaget faldt, da ingen endte med at bakke op.

 

 • Steffen stillede forslag om dobbeltrunder i Vinterturneringen: Det 2. parti kan starte cirka 5 min efter det 1. parti.

 • Vi skal dermed spille om 18 point over 9 spilleaftener.

 • Steffen ændrede sit oprindelige forslag til et forsøg, således at Vinterturneringen vender tilbage til et enkelt parti om aftenen i næste sæson, medmindre Generalforsamlingen vedtager andet næste år.

 • Steffen ændrede også sit oprindelige forslag til 2 timers spilletid pr. parti.

 • Forslaget plus ændringer blev vedtaget med 6-4.

 • Betænkningstiden blev vedtaget til 1 time uden tillægstid med stemmerne 8-2. Alternativet var 50 minutter + 10 sek/træk.

 

 • Thorlejf orienterede om, at Stanislav forinden Generalforsamlingen havde trukket et forslag om at flytte linket til SPOOFA fra link-samlingen til forsiden af hjemmesiden.

 

5. Kontingent:

 • Bestyrelsen forslog uændret kontingent (vedtaget).

 • Klaus P. opfordrer til debat om klubbens økonomiske forbrug.

 • Torben opfordrede til at bruge ekstra penge på stormester i 2600+-størrelsen. Også gerne en udenlandsk stormester.

 • Morten vil gerne forære "Åbningsspillet i Skak" til juniorspillerne. Steffen mente, at juniorerne skal betale et symbolsk beløb for bogen.

 • Torben foreslog at bruge de gode bræt og brikker til almindelige klubaftener også selvom der er et større slid.

 • Jens H. foreslog også at klubben kunne bevillige eksempelvis 1000 kr til en eventuelt kommende hurtigskak-turnering.

 • Torben R. foreslog oprykning fra klasserne til Gladsaxemesterskabet.

6. Bestyrelsen og revisorer blev alle genvalgt.

7. Eventuelt:

 • Claus O. syntes at Jacob Sylvan også skulle have en flaske vin for sit foredrag. Og i øvrigt også Jens H for sin klubmestersimultan.

Kalender

Ingen begivenheder

 

 

Tandlæge Steffen Lauritzen

Søborg Hovedgade 86

Tlf. 39560307
Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting cheap dedicated servers videos Valid XHTML and CSS.