Referat generalforsamling 10. september 2015

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Lørdag, 10. oktober 2015 Skrevet af Super User

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus torsdag den 10. september 2015.

Til stede: Thorlejf, Jan B., Morten, Jens, Klaus P. (bestyrelsen), Claus O, Ole, Torben R. Henrik Ø, Jerry, Steffen, Bo og Klaus Bjerre.

 1. Valg af dirigent: Torben R. blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 2. Beretning:

2. Regnskab:

 3, Forslag:

 

 

 

5. Kontingent:

6. Bestyrelsen og revisorer blev alle genvalgt.

7. Eventuelt:

Visninger: 1302