Company Logo
Skakforeningen Odysseus ligger i Søborg og har omkring 50 medlemmer. I løbet af sæsonen er der klubturnering, hurtigskak grand prix, foredrag, nytårslyn og meget andet. Vi mødes hver torsdag aften klokken 19 og holder til på adressen Frødings Alle 8A. Derudover er der ungdomsskak hver torsdag. Alle er velkomne. Og kaffen er gratis!Referat bestyrelsesmøde 12. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017

Til stede: Henrik, Klaus P., Jan B., Morten, Thorlejf. Afbud fra Jens.'

1. Valg af referent: Henrik.

2. Godkendelse af referater: Referat fra sidste bestyrelses-møde godkendt. Referat fra generalforsamlingen princip godkendt. Jens vil færdigredigere, så det kan underskrives af dirigent og referent. Det skal bl.a. bruges overfor bank og evt overfor kommunen til at dokumentere formandsskiftet.

3. Opstilling af hold til holdturnering:Der stilles 3 hold igen i denne sæson – Thorlejf taler med Erik, Søren/Arthur og Claus(Ludvig). Da Klaus P og Søren B er på 2. holdet forventes hyppig behov for at flere fra 2. holdet vikarierer på 1. holdet.

4. Vinterturnerings endelige form:Vinterturnering gennemføres i en to-delt form med en 7-runders kvalifikationsturnering (modificeret schweizer) og derefter finalerunder i 4-mandsgrupper. Præmie i hver finalegruppe.

Der spilles med 90 min og 30 sek pr træk. 5 runder gennemføres i 2017, mens to runder og de 3 finalerunder gennemføres i 2018.

Claus Olsen opfordres til at blive turneringsleder. Ved afbud skal den, der melder afbud selv sikre sig en aftale med sin modstander om, hvornår partiet gennemføres. Alle partier skal være spillet inden sidste runde. Der spilles efter FIDE’s regler. Claus anmodes om at detailbeskrive regler for afbud og for de forhold han, som TL ønsker at præcisere, mv. Spilledage i 2018 fastlægges på næste bestyrelses-møde i november.

5. Planlægning af efterårets aktiviteter

Program kan ses på hjemmesidens kalender

6. Juniorskak

Morten orienterede om status for juniorskakken. Der er fast 5 aktive, der har været med i længere tid. Ingen yderligere bemærkninger

7. Økonomi
Budget præsenteret på generalforsamlingen, hvor kontingentet blev fastsat. Jan udsender i nær fremtid opkrævninger. Thorlejf følger op på de to sponsoraftaler

8. Gladsaxemesterskabet (GM)
GM foreslås gennemført i 2018 som en 1-dags hurtigturnering. Henrik taler med GSF om evt interesse for at fælles arrangement. Der stiles efter en lørdag eller søndag lige før/efter påske. Tages op på næste bestyrelses-møde

9.  Eventuelt

Henrik taler med Stanislav om skemalægning af de to hurtig-skak runder den 14. og 21. september.

Klaus taler med Jan Løfberg, Gladsaxeposten, om mulighederne for bedre dækning af vore aktiviteter

Morten lægger billet ind på afholdelse af JGP i 2018 i klubben

Jens anmodes om at screene oversigten over relevante skakturneringer, der på en klubaften i forårssæsonen kan følges live – mhp analyse og varianter.

Med kontingentopkrævningen udsender Jan en opdateret telefon/mail-liste

Styrkelisten vil være lig ratinglisten hos DSU

Næste bestyrelsesmøde:  Tirsdag d. 14. november kl 18.00 hos HØ i Ølstykke – der startes med spisning


 

 

Kalender

Tor Jan 23 @19:00 -
Foredrag om slutspil v/ Morten N.
Søn Jan 26 @12:00 -
Odysseus 1 - Champ Team Køge
Tor Jan 30 @19:00 -
Vinterturnering, 6. runde
Tor Feb 06 @19:00 -
Valby 2 - Odysseus 3
Tor Feb 06 @19:00 -
Odysseus 2 - Valby 1
Tor Feb 13 @19:00 -
Lynskak

 

 

Tandlæge Steffen Lauritzen

Søborg Hovedgade 86

Tlf. 39560307
Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting cheap dedicated servers videos Valid XHTML and CSS.